Econet Yokwidza Mutengo Wemabhanduru Ayo EmaYuwesi Nemacents Mashomanana

Econet Yokwidza Mutengo Wemabhanduru Ayo EmaYuwesi Nemacents Mashomanana

Ndanga ndane time ndisina kutaura nezve Econet. Musiwa 10 Ndira Econet yakapa notice mumastreets nezvekurova ma adjustments ayaita pamabhanduru ayo zvichienderana nekuchinja kwezve Tax dzedu dzemuNyika medu umu. 

Apa ndichangobata bata Private WiFi bhanduru rayo rematuwesi zvimwe munozozvionera mega pa *143#. Bhanduru rekutanga re 10gig rine ma Minitsi ramuvha ne 7 senzi kubva pa 15 yuwesi dhoraz kuenda pa 15.07 yuwesi dhoraz.

Bhanduru repiri re 10gig risina ma Minitsi ramuvha ne 6 senzi kubva pa 12 yuwesi dhoraz kuenda pa 12.06 yuwesi dhoraz.

Bhanduru rechitatu re 5gig risina ma Minitsi ramuvha ne 4 senzi kubva pa 8 yuwesi dhoraz kuenda pa 8.04 yuwesi dhoraz.

Bhanduru rechifour 14gig ramuvha ne 8 senzi kubva pa 18 yuwesi dhoraz kuenda pa 18.08 yuwesi dhoraz.

Bhanduru rechifive 20gig ramuvha ne 11 senzi kubva pa 24 yuwesi dhoraz kuenda pa 24.11 yuwesi dhoraz.

Bhanduru rechisix 30gig ramuvha ne 15 senzi kubva pa 34 yuwesi dhoraz kuenda pa 34.15 yuwesi dhoraz.

Bhanduru rechiseven 20gig rine ma Minitsi ramuvha ne 13 senzi kubva pa 29 yuwesi dhoraz kuenda pa 29.13 yuwesi dhoraz. 

 

Hameno kuti pamberi apa zvinenge zvakamira sei tichaona.