From Gokwe To Glory 5

From Gokwe To Glory 5

The year was 2018, I was a freshman, ini hangu Shaddy. “iiiiiiiii Mai vangu VHERONIKA iweeeee” ndakadero hangu ndakabata musoro sa doctor akanganwa musiyano we circumcision ne vasectomy atopedza operation pa patient. Ndakatarisa changani bag rangu iro raive nehembe dzandaifanira kupfeka ndichienda ku lecture rakazara marutsi edoro chaiwo. “Mai vangu VHERONIKA iweeee” ndakadero zvakare this time semukwasha achaya manyoka muchimbuzi chana tezvara kumabvuku iko kusina mvura. “Ko chii nhai Shaddy” Dereck akabva atomuka hake apa achiratidza kuti bhabharazi rakamubata.

Ndakafunga kumbomupa chibhakera one chakasimba, ndakafunga rimwe gore randakambopa imwe mombe chibhakera kumafuro ichida kunditunga ku gokwe yakabva yatofira ipapo. Ndakambofunga kumupa mbama one iri strong, but ndakabva ndafunga rimwe gore randakapa imwe mbudzi mbama kumeso ikadimbuka musoro. Ndakazvidzora but zvakaramba. Ndakabva ndapfugama ndikapa floor zvibhakera ten ndobva yaita ma crack crack. “ko chii nhai Shaddy, man you’re scaring me now” akabva adero Dereck apa akubvunda doro rose rapera. 

Ndakango nongedzera kuchangani bag rangu. Akabva atoziva nyaya yacho. To my surprise akabva atotanga kuseka, “Haaa Shaddy sorry hako, baby randaive naro ndiro rarova trumpet mu bag rako, aachitoti  ibhini remarara. Anyway since tine same body size tora cloba raunodamu bag rangu”. Ndakabva ndanzwisisa, plus mumoyo shungu dzekumuudza zvakaitika kwana Kimmy dzadzawandisa. Takarova hedu bhavhu, ndobva ndatora cloba, haaaa vakomana vepa Harare vanochena havo. Ko tanga tangojaira kaa hembe dzedu dzepa Gokwe apo kaa.

Kumusha taitozivana ne hembe, pane mfesi aitonzi Ciflo nenyaya yekuti aisa kurura ma safety shoes since ndidzo bhutsu dzaaive nadzo. I was not used to the attention, ndaingoona vanhu vese vachititarisa na Dereck. “Ko hindava mdara, kasi tabyzer kupfeka here?” ndakabvunza. Dereck akangoseka he just told me kuti bhutsu dzatatakapfeka dzaive ma Jordan latest. Ini aaaaa hameno ikoko but the feeling was really awesome, tuma bby twaingoti “hey” “hie” zvekuti takapedzisira taneta nekupindura. Kana ari ma selfie hatichataure, ndakazonyadzisa pane rimwe selfie manje ndakabuda ndakabata bby remunhu apa pic racho rakabva ratoita trending pa ZIM CELEBS. Nana Tudzaa pa twitter vaive vongotiisa kuma thread avo, tanga tatove vapfana ve Drip. We had different programmes ini na Dereck but same campus.

Ndakabva ndatoenda ku lecture room yedu paya. Mu satchel mangu mamune mabook that were nicely covered. Ehe ku varsity ndanga ndakato cover ma books and they were well labelled. Name: Shadreck Gokwe; Level: 1:1 nezvimwe zvakadero dero. Ndichiburitsa book rangu hana yakabva yarova kuti bhaaa bhaaa bhaaa sezvibhakera zva Charles Manyuchi. Ndanga ndakagara pa front row apa lecturer vaitove pamberi pangu. Vanhu vese vakabva vati bvuuuuu kuseka. Zvima bby zvaingoti ‘iiiii iii iiii iiiii’ Lecturer vakabva vatora book riya ndobva dzasasa, “This type of behaviour clearly shows that one is normal, sexually active but yet is a deviance to this institution. We do not tolerate such deviance, we will castrate you and make sure you’re in line with every rule of this institution. With that said I’m going to confiscate this book Mr ‘Shaddy wema bby’ whats your name mpfana iwewe, simuka!” lecturer vakadero vane tuhasha hasha wena. 

Book ranga rabviswa khaki cover yaivepo raiswa picture re magazine ‘Playboy’ rarine chibby chakashama kuti shaaaaa, I was sure vana Dereck ndivo vakandiita izvi. Ndakabva ndanzwa maoko achinzi kwakwakwakwakwakwa nema back benchers apa vachindikuza kuti ‘Shady Shady Shady Shady Shady’. Ndakabva ndasimuka paya, ndobva ndarova mazi confidence. Class yese yakanyarara kuti ziiiii ndobva ndataura neka accent kepa Gweru, “I answer to Shadreck Gokwe, very sorry sir for displaying a seemingly intransigent behaviour on our first encounter, and yes I am from Gokwe but will however elucidate the fact that I am nothing like my folks whom you have a different narrative in as far as the fame of Gokwe is concerned .” 

Hameno yaive broken English here or not, but what I know is that vanhu vese vakabva vaita mhere mhere neruzha. Vanhu vese vakatanga kuuchira, ndakabva ndatoona chero lecturer vachinyemwerera apa vakatarisa picture riya, ndikati ndini here shadreck wekuGokwe, Mwana wa VHERONIKA adai kunakidzwa ne nyuvhesity…

 TO BE CONTINUED

From Gokwe To Glory 1 

From Gokwe To Glory 2 

From Gokwe To Glory 3

From Gokwe To Glory 4