From Gokwe To Glory 9

From Gokwe To Glory 9

Before I start I wanna send special shoutout to those who keep on supporting tudzaa.co.zw and follow all work from us, aewa makapenga rambai makadero, for the new readers, I’d advise muverenge ma previous releases ane muto unonaka sezondo rembudzi. Right ndakutanga manje (Background music: Winky D- Ndini Ndakatanga) Joy yanga yatanga, ipapo ndanga ndave part 3 ndave pa attachment. Ndanga ndawana basa sa assistance vaCEO  kune a certain province, handingataure hangu company coz hazvizopere mushe. 

Ndaiita zvakasiyana siyana including ku marketing department re company. Attachment yainakidza boys, musatambe nekuhora mari uri pa basa, iniwo hangu Shaddy Mwana wa Vheronika ndanga ndatovewo working class. Kimmy anga awana basa pane ka company kari fancy fancy mu dhorobha reku Bulawayo. Hameno zvinongoitika pa attachment soo, kana uri pa attachment uchibhadharwa unotanga kuona vapfana vose semarovha or ma bharanzi. Unotanga kuona tu baby twese tusingaende kumabasa sevari useless. Unotanga kupawo ma beggars mari mu street and most importantly, unotanga kutuma ma friends ako kunotenga doro.

Ndaive ndorira those days, kupisa chaiko, semunhu ano support Manchester United ndaiti kana ikadyiwa munhu wese anotanga kuti hee ‘asi vanogona, asi vanogona, kundoshaya DM kana Striker’ coz vaiziva ndaivapa ma sanctions pa doro apa. Ipapo ndaizviona kunge kamunhu kane mari, even pama celebrities ndanga ndongo follower vana Mudiwa Hood nerimwe team rakapenga. Haa mari taipiwa hedu asi nekuonererwa takabva tatanga kudawo vasikana vaya vamoti havasvikirike. 

Saka kuti tisevhe  mari taitanga tanomwa zvedu Chibuku kumabhawa emahwindi aya akavanda vanda. Taibva ikoko zvitumbu zvakati shaku kuzara masese tobva hedu taenda kuma VIP clubs. Ikoko kwaidhura zvekuti nyangwe masallad ekuma dhewu-dhewu aibuda ziya pavanobvunza tuma bby twavo. I remember rimwe day umwe mpfana aida kuonererwa ndokuudza kamwe ka slay achito noza, “Order anything you wanna drink babe, its all on me.” Manje mukoma ‘Its all on me’ vakazomutswa nechi defibrillator after varega mwana achimwa ma tots ten e 50 yuwesi. Mukomana akangoti aaaaaaa ndiye bhiiiii ne heart attack.

Ndakazoti umwe musi ndine team rangu mutown timbosvika town as usual, but musi uyu taita munyama takawana muchibhawa chedu makazara magweja aitoita zvekudzingirira vanhu nema Machete. Takazongonanga ku VIP club yedu iya tikati tingorovera ma suppa ikoko. Takabva tagara hedu paka spot kedu kakari comfy ndobva tavigirwa sma supper edu. Ma bar tender acho aipfeka formal zvekuti wainyatsoona class yese, vobva vati ‘enjoy your beverage sir’ kana watora order not vaya vanotokutuka wauya ne mari hombe asina change.

Pakasvika tuvanatwaive tunyama, twakabva twauya pa table yedu paya. “Hey guys can we join in” twakabva twadero. Ndakaona kuti munhu wese aida kuti noo coz bill racho taizoridza kana vada kuma zvisiri masese. Takaramba takangoti ziiii sema students abvunzwa question mu lecture vasina kana idea. “Don’t worry guys, we just need to hang out with you, we’ll buy our own drinks” ndakaona mafesi angu ose ari two achitura befu zviya zvekuti tuma bby twakabva twaseka.

Vana vakabva vano order zvavo ma Barcadi aidura aishura ndokutobhadhara ipapo. “so how much is the Opaque beer?” chime chacho chandaive ndafarira chainzi Letty chakabva chabvunza bar tender. “Its only USD10 ma’aam” akadero bar tender akatipa ziso rekuti vapfana makaura kumwa doro musati mabvunza price. Matumbu angu akatanga kumonya monya, ndakanzwa mudumbu ma Frank muchirira zvine ka rhythm se song iya inonzi KUJATA JATA. Brito akabva angovhura maziso zviya zvekuti right apa boys tazokaura.

Hameno chii chakaitika but ndakabva ndangoona Letty achiti, “Can you please add their drinks to our tab” vakomana vakabva vadzokorodza kutura befu zvekare. We drank, Laughed, flirted and connected. Out of the blue ndakabva ndakanganwa nezva Kimmy, my Varsity crush. That was university for you, so many twists and turns. Ndakabva ndato blocker kimmy pa WhatsApp nemamwe ma socials ndakuda kuvhura a new Chapter. Ndasvika padhen ndakabva ndato text Letty: THANK YOU FOR THE BHAKADHI Letty. Ko ndaimboziva spelling here iniwo Shaddy weku Gokwe mwana wa Vheronika.

From Gokwe To Glory 1 

From Gokwe To Glory 2 

From Gokwe To Glory 3

From Gokwe To Glory 4

From Gokwe To Glory 5

From Gokwe To Glory 6 

From Gokwe To Glory 7 

From Gokwe To Glory 8