Jethro Otrender Mumastreets

Jethro Otrender Mumastreets

Mukomana wekuramba kujairirwa Jethro akutrender mumastreets. Akupisa hakasi kekutanga munyori achizviona. Mazuva apfuura aya mukomana anga ari kupisa mumastreets umu. Munyori paakambotaura nemukomana uyu akange avimbisa kuti achadzoka zvine chisimba.

Ndiripo hakuna kwandinoenda , l will come back stronger - Jethro 

Izvo kaa takuzviona mukomana akutrender mumastreets eTwirra.