Musi Wandakabirwa Foni MuHarare

Musi Wandakabirwa Foni MuHarare

 

Gore iri kaa ndaingoita munyama zvanga zvakaoma mhepo dzaingosimuka .So zvakaitika muna august last year.

Musame month imomo ndanga ndichangobva kurambwa neumwe musikana so then pane imwe kambani so yanga ine chikwereti changu so vanga vanditengesera zvinhu zvakadhakwa so ndaida refund futi .


After making ma several calls and talks nevanhu vanga vane chikwereti changu ichi vakabva vanditi huya utore mari yako iri monday. Ndomusi wakaitika drama rese iri.

Monday ndanga ndiri mugood mood kaa ndichiti mari yangu yakudzoka finally.Ndakushaya manje kuti ndopfeka jean ripi, ka skinny jean kanga kane tsvina ka favorite.Ndakabva ndakasiya ndobva ndapfeka chimwe chibhauza Jean.

Fast forward ndobva ndapinda Tonaz ndakaburikira kuna Copacabana. Ndobva ndatanga kufamba ndichizvifilla hangu ndakananga ku Kambani iya yaive located ku downtown uko takuita kunge takuda kubaya kuMbare.Ka Sony Xperia  kaye kaiva muhomwe ye Jean riya parachute.

Ndakasvikapo kuma past 8am.Vakatotanga kutaura zvavo kuti muridzi weKambani haapo.Makambani ana musiyamwa anonetsa  tanga tanyatsowirirana time bho wani munhu haachabatike futi.

Vashandi ndovaingovapo chete apa vaitoziva nyaya yainge yaiitika but vainge vasina power zvaitoda muridzi weKambani.Ndobva ndamufonera ndaitova ne hasha ndichimuti ukuda kundifambisira mahara futi here zvikanetsa ndakubaya ku court.Akabva atoona kuti nyaya yacho yava pama1 akati achazobatika kuma 11am.Ndikati bhoo tosangana time idzodzo.

11am dziya dzakachaya ndikaona munhu uya haasati aauya futi but panga pauuya vice wacho akutanga kutaura mastories futi. "Hee vati vachauuya kuma 1 pa lunch pane kwavambomhanyira". Ndichingonzwa izvozvo ndakatanga kupopota.

Ndakutoti makambani ana musiyamwa anonetsa apa makaita delivery yestuff ranga rakadhakwa raiitova second hand instead of zvinyowani muri matsotsi evanhu .Vice uya akungokumbira ruregero achiti there was a mix up yakaitika pazvinhu zviya zvandainge ndaunzirwa.

Haa nhai shuwa vanhu vangaunze zvinhu zvakadaro musi wazvakauuya ndakatodedzera kuti dzokerai nazvo(kuvanhu vanga vauuya ne delivery) chitsotsi chamuri kuita ichi ndikuuya ndichitora mari yangu kukambani kwenyu ikoko.

Ndakazongoti bho ndichauuya kuma 1pm kwacho but dakuona varipo or else ndotsvga chekutora chinoenderana nemari yangu. Ndabva ndabuda mushop muya .Brain dzangu dzanga dzisina kana concentration ndaitogaya nhau ye mari yangu iya.

Ndichifamba mu pathway muya munofambirwa nevanhu ma days iwayo munongoziva kaa kuti vanhu vaingozara zara muma pathways. Ndakaona umwe mufesi achiiuya kumberi kwangu ndakuda kumutsvenga so akabva anditevera direction randanzvengera  riya ndobva andidhuma. Akutosasa kuti "famba uchitarisa kwauri kuenda mhani" . Panguva iyoyo ndakabva ndatorohwa ne confusion kuti mufesi uyu kasi anopenga.

Ndobva tapesana paya ndobva ndaramba ndichifamba kuenda kwandaienda.Ndakati ndafamba zve 200 metres kubva pandanga ndadhumwa paya. Hameno kapfungwa kakangonditi tarisa homwe dzako.

Kubata so ndinzwe ka Sony Xperia kaye hamusisina. Panguva iyoyo ndakaita kunge munhu akurota ndakapindwa nechando.Ma 1 anga atanga.Ndakadedera coz stuff yaiva mufoni imomo kaa yanga iro important.

Ndakatoona kuti apa ndabirwa foni luckily ndanga ndine kamwe ka backup foni, ka Huawei ndobva ndafonera vanhu vepaden kuti ndabirwa foni pakaipa so ndichanonoka kudzoka kumba.

Ndini uyo ndobva ndaiita log in muma social media accounts angu ese changed ma passwords revoked access yeka Sony Xperia kaye. Vanhu vakaba zvinhu kaa vamwe vanowanzoita mashiripiti nema accounts kaa ukapinda ma1 munhu. Then l called Telecommunication kambani yaiva ne line raiva mufoni yabiwa iya.

Vakabva vatanga kutaura ma stories hanzi he wotouuya physically ku branch kuti vaiite deactivate your line woita renew .Ndakavapopotera kuti makakwana here imi hamusi kuona kuti ndabirwa ko munhu akatora mari yese iri mu wallet imhosva yenyu.

Ndini uyo neka Sad face ndakananga kumapurisa kunoita report nyaya yacho. Ndakasvika pa Central paya ndapa reception ndakaona pane vanhu vakawanda and ma cases acho ka ii anga akangofanana neangu mazhinji acho anga ari ekubirwa mafoni.Ndopandakaona kuti mmm haa mbavha hadzisi kujaidza .

Ndakabva ndapihwa kamwe ka number so zvikanzi baya mu room B something something ndobva ndakwidza twuma stairs. Ndakapinda muroom muya the detective aiva friendly hake ndobva ndamuudza nyaya iya.Akanyora zvese.

Musi iwowo kana nzara handina kana kumboinzwa.Ndakabva pa Central paya ndobva ndabaya pa Joina kunovharisa line rangu nekutenga rimwe.Pasina nguva 1pm dzakabva dzachaya ndobva ndarova ka sad step ndakananga kunotora chikwereti changu. Ndaitonzwa kuda kuchema ini but semurume ndakangozvishingisa .Zvorwadza kani ndanga ndagara nako kafoni ikaka ndaikada ndanga ndane 4 years ndinako apa ndakakatenga kaa kari kaNyowani kubva mu box.

Pandanga ndakudzokera kumbani iya ndaitofambira muroad chaimo not mu pathway coz ndanga ndakutya kurohwa seconds futi.Ndakasvika pakambani ndikawana muridzi wacho aripo ndobva andipa mari yangu ndobva ndadzokera kumba.

Kubva musi iwowo ndakutoti pese pandopinda mutown hana inorova ndakutotya.It was a traumatic experience kani and also ndava alert but team riya kaa rinoita kunge rine mushonga aiwa. Payakabiwa handina kana chandakambonzwa vakatonyatso pinza mumapockets havo haaa zvakaoma.