Ndakudzokera Kumusha Zvekuno KuDhorobha Zvandiramba Ndapera

Ndakudzokera Kumusha Zvekuno KuDhorobha Zvandiramba Ndapera

Ndakudzokera kumusha (facebook)ini zveku Twirra(Twitter) ndazvitadza.Izvezvi so pa Profile yangu pane ka pinned tweet kasina kana like, retweet ne comment zvayo ndokupera kwacho uku kuti pepedhu.

Ndanzwa nekungodhilita ma tweets akushaya anoverenga kana kupa comment.Zvakutonyadzisa ndini ndadi zviri nani kudzokera kunorima mbambaira nenyimo kumusha(Facebook).

Ndaneta nekutaura ndega zvakaoma chikuru kufema.Iwo ma likes acho nema retweets ava mashoma.Zvekutoti kana ndikaisa ka fullstop now hakana impact yakanomboita now.

Apa mastreets acho ndakadzoka achinja ndakungorasika rasika handichaziva kuti apa ndepapi.

Hwu Tweleb hwese hwuya hapachina ndangova history.Saka zviri nani ndimbohwanda ndiri kumusha (Facebook). Uko kuri kutofaya mazuvaano ndoziva kuti handishaye ma likes or nema comments.