Ndiri Kunzwa Nungo Dzekunyora Nyaya

Ndiri Kunzwa Nungo Dzekunyora Nyaya
Image by Klaus Hausmann from Pixabay

Mazuvaano ndiri kunzwa nungo dzekunyora nyaya dzinobhowa kuno. I guess ndiyo inonzi Writer's block. I hope kuti zvichapera soon ndidzoke mumood imwe iye iye ndinyatsokubhoweyi.