RealTalkFadzie Ohwina MaZwitter People's Choice Awards 2021

RealTalkFadzie Ohwina MaZwitter People's Choice Awards 2021

RealTalkFadzie ndiye atora mubairo wema Zwitter People's Choice Awards 2021 after akunda Yvonne_Maphosa pama polls ne 56,6% .Vanhu vavhota i 12644 yaa pauyiwa. 

Tete vedu vakufara kwazvo regai tinzwe kuti vakuti nepamusoro pekuhwina kwavaita. 

Tichaona kuti next edition yema Zwitter People's Choice Awards inenge yakamira sei. Vanoda kuziva kuti vanhu vahwinei munobaya apa