Telecel Ikubika Something

Telecel Ikubika Something

Mazuva apfuura aya Telecel yakayeuka vagari vemu Ruwa nekuvaisira 4G. Hameno kuti Telecel this time yatifungira zvipi zvimwe zvinyowani. Tichazoona pamberi apa for now kungofungira fungira. 

1) Pamwe ine chidata package chakachipa chayatirongera.

2) Pamwe pane partnership yayaiita neimwe kambani zvichaita kuti masai sai ayo apise.

3)Pamwe ichaita upgrade masai sai ayo to 5G. 

4) Pamwe kambani yakutengeswa ha ha ha.