Telecel Yakwidza Mutengo

Telecel Yakwidza Mutengo

 

Nezuro Telecel yakangopa kanotice kekuti vaida kuchinja ma prices ema packages avo. Semunhu anoshandisawo Telecel ndakangoti ma1 aye atanga. Ndiyo yanga yatosarawo iri nani panhau dzema prices e data. 

So nhasi zvakakwidza mukungoona ma changes acho pa pic riri pazasi apa. Ndangotarisa ma WiFi bundles avo chete. Mamwe ayo handina basa nawo. Senge iro 75gig rabva mu 5000rtgs kupinzwa mu 7000rtgs. 

Zvaingodawo kuti vakwidze ma prices avo zvese nekukwidza quality yemasai sai avo manje iii. Senge Telecel iyi kungokwidzawo ma prices but hazvienderane ne service yavanotipa. Network inongodzima payadira yodzoka payadira. 4g yavanotaura kuti vanayo kuno handimboione inenge ichingotambira pa 3g chete. Ndichavavhunza kuti ndekupi kunoita 4g yenyu yamunenge makanyora patwuma lines twenyu. 

Zvekutenga data tichazvisira mbinga. Vasara vari naniwo ndivana Telone, Zol, Africom ne Powertel. But ayo 2 andapedzisira kutaura masai sai avo anomboshupa and coverage yawo iri limited.