Telecel Yokumbira Ruregerero (March 2023)

Telecel Yokumbira Ruregerero (March 2023)

Nezuro ndakangoona ka message kakapinda ke Telecel ichikumbira ruregerero maringe nezve kunetsa kwema sai sai ayo. Zvinotoshura coz kana ndisiri kukanganisa inenge first time Telecel ichitumira text message ichikumbira ruregerero. Pamwe pese apa taiona yekutamba tega waitozozvionera kuma socials avo kuti masai sai avo akunetsa.

I hope kuti masai sai ayo achaita stable. Nekukwidza kwavakaiita mabhanduru avo emayuwesi mazuva apfuura aya. Tinenge tichitoda kuona some changes pamasai sai avo Operformer zvakanaka.