Ukunanzelela u Bazakhuluma Abantu oka SoulDeep

Ukunanzelela u Bazakhuluma Abantu oka SoulDeep

SoulDeep is a singer, songwriter and fashion designer. Bazakhuluma Abantu yingoma yokuqala ku Pese Pese EP ka SoulDeep. Kulengoma aqeda ukuyihlanganela lo Splits Loui ebizwa ngokuthi Wandigona.

Zizweleni lingoma balaleli, imnandi. Umuntu  uyahle esukume eqale ukugida. Ngumculo owohlangothi lwe House, hayi lizazizwela. Ingoma le kimi yi ringtone njalo iku repeat nxa ngitshaya ngizilibazisa.

Nansi ngaphansi la, akeni liyizwe.