Kumhoresa Kwandakaita Crush paRadio

Kumhoresa Kwandakaita Crush paRadio

Pane umwe musikana ainzi Yananisai kuHigh School ndaimuda musikana iyeye but ndaitya. Anga ane mbiri yekupa vanhu mabhutsu. Akambopa bhutsu umwe mufesi so akaridzirwa trunk kuma hostels. Ndaingoti ndikangofunga zvakaitwa mufesi uyo ndaibva ndadzora rurimi rwangu kuti risataure zvisina basa. 

Ndaingoona kupenya pamwanasikana uyu, ndaingoti ndikamutarisa ndaingonzwa hana yangu kuti bababa kurova. Worse akazonditarisa nemaziso mmmm ndaitonzwa kupera simba . Yanga isiri mhosva yangu anga ane rwunako rwunonyungudutsa. 

Pane umwe musi so tiri mu class musikana uya akambondi kumbira ruler my crush. Ndakafara ndakangonzwa akuti "hesi Tuuu, ndokumbirawo ruler yako". Ruler iyoyo yanga yatova national treasure kana nanhasi ndichinayo irimo mu drawer mu room mangu. Ndinoikoshesa zvekutoti pandichazoroora mukadzi wangu anenge achitoziva kuti ruler iyoyo haibatwe. I hope kuti haazoti ka ruler kemushonga or chikwambo kkkk. 

Ndakuchitaura nyaya yangu ndanga ndamborasika mbichana. So tanga tava pa holiday. Ma days aya kwanga kusina zve WhatsApp or Facebook. Taitoshandisa zvidhinha (Zvimbudzi Zvemafoni) zvevabereki kutumira ma text messages or kufonera shamwari.

Then one day pane program yaiitwa yekukwazisa hama ne shamwari yaiitwa ku Power FM. Ndiyo kaa station yaipisa mazuva aya. Then l called ngrrr ngrrrr ngrrrr ikatanga kurira "Hello welcome to power fm greetings wat wat, who am l speaking to". Pandati wat wat apo ndakanganwa ma actual terms makore acho awandisa. Ndakabva ndajusa english bundle ipapo ipapo "You are speaking to Thulani from Ruwa". DJ ndobva andimhoresa akati "who do you want to  send  greetings to". 

Hana yangu yakangotanga kurova kkk ndanga ndisina kuzvijaira. English bundle ndobva ratiza kuita kupera ndakambosticka for some seconds. Ndobva ndazongoti "ndoda kukwazisa vabereki vangu ne shamwari yangu Thabani" ndobva ndambosticka futi DJ ndobva ati " hello ndivo chete vauri kuda kukwazisa here" mind yangu ikabva yamhanya kufunga musikana uya crush. Ndobva ndati "naaaaaaaa naaaa neimwe friend yangu inonzi Yananisai yeku X High School " ndobva ndakata foni kkkk. 

Ndikafunga kuti hapana ambozvinzwa ndakazvinyebera. Third term ye Form 3 ndobva yasvika holiday iya yanga yapera. First day rema lessons ndakaona crush achiuuya nemamwe mabhebhi pandanga ndakagara. Yananisai uya ndobva angoti Thulani ndiwe wakandimhoresa pa Radio kaa iwe . Pandakanzwa izvozvo ndakavhunduka mmm kunzwa mudumbu chaimo. Panga pasina escape ndakazongoti ehe ndini ndakakumhoresa kkkk ndichinyemwerera. 

To Be Continued