MaAkaunzi madiki oita name and shame maTwelebs

MaAkaunzi madiki oita name and shame maTwelebs

Mastreets ane drama ndaizviziva chete kuti gore haripere TL isina kubheuka, nenhau yema Twelebs achinetsana nema akaunzi madiki. I can relate l feel your pain avo vaichema chema nezuro ku Thread ya Tofara. Zvabva zvandifungidza ma first days ndichangopinda mumastreets ndichitsvaga vekutaura navo kana kuti kutamba navo aitove mahorror. 

Ndichiti ndikaita comment kune mamwe maPost emaTwelebs aipisa mazuva iwayo yaishaiwa reply. Kana like zvayo nekunyara nekurwadziwa ndobva ndaidhilita ka comment kangu kkkk. Ndaibva ndanzwa kunge ndabaiwa netsono pamoyo. Zvanga zvakaoma ndichiona vanhu vachitaura nyaya dzavo mumastreets ndobva ndati regaiwo ndijoine conversation ndobva ndapihwa Bluetick iiii. 

Kwozoita umwe musikana so aipisa madays iwayo apa ndaimuziva aigara areas yandaigara. Takatodzidza tese musame stream ku Primary. Ndikati regai ndimupindire ku inbox introduced myself bho bho. Ndichitomuudza kuti yaa ndokuziva chii chii plus futi uri wemu areas. I was so excited kuti ndawanawo munhu wekutaura naye mumastreets we areas. Reply yandakawana ipapo handife ndakaikanganwa. Akatoti haagare areas randakataura iroro ndikapindurwa rough. Ini eeh kasi ndini ndakauuraya Jeso here zvandiri kuitirwa mashura akadai. 

Yanga iri chikuru kufema mazuva iwayo ndikatomboramwa twitter zvegore. Yakazosvika nguva yanguwo yekupisa ndava Tweleb. Ndopandakaona rimwe side risingaonekwe nema akaunzi madiki. Zvekuti zvinoda kunzwisisa. Ma notifications aiita kupinda jahwi jahwi kuita kunge munhu wepa call center yepa econet. Hapana munhu paunozomaona ese unless watoita imwe strategy so yandichazokuudzai pamberi apo kuti umaone kana uri Tweleb. Saka zvoda kunzwisisa imwe inenge isiri fault yema Twelebs pakutadza kukupindurai. Vanenge vakawandirwa overload. Mazuva iwayo andaipisa ndakatombotsvaga ma secretary aitondipindurira ma messages nevanhu pa TL. 

Algorithm dze Twirra pama notifications paya dzinogona kusatobuditsa mamwe ma messages enyu zvekuti munhu anenge asiri kuzviziva. So pamwe zvinongodawo kudzora hasha muve nekunzwisisa. Besides zvandataura padenga apo ma Twelebs anosiyana hunhu. So munhu unofanirwa kuita study character. Kune mamwe ma Twelebs asingade zvekunetswa stereki ndosaka vachizoregedza kupindura ma accounts madiki. 

Kwoita vamwe vanotsenge mvura haa ava vanotozviitira deliberately so ndeve kuita avoid. Mukutsenga mvura umu vanenge vachitamba neclass yavo so ukada kukwana kwana usiri muclass yavo unowacha. Otherwise ndiwe unotoita BP. Ndozvavari hazvichinjike. Vamwewo vanenge vachidao privacy dzavo vanenge vachitotyawo ndosaka vasingaite engage. 

So munhu ziva vekutamba navo wotamba nevanotambika navo. Vasingatambike navo wongosiyana navo. I guess mese manzwisisa kaa? Ndikawana zvimwe zvekuwedzera ndichazviwedzera pamberi apo.