Vakomana VeDrip neZimbabwean Queen Zva Freeman HKD Zvopisa

Vakomana VeDrip neZimbabwean Queen Zva Freeman HKD Zvopisa

Freeman HKD akadonhedza vhidhiyo nyowani re trck rake Vakomana VeDrip iro riri mubhama rake David & Goliath. Vakoma VeDrip yanga iri mu Top 5 yangu iri pa number 2. Vhidhiyo racho rakatrender riri pa number 4  ku Youtube 24 hours dzisati dzakwana. After mazuva matatu ranga raku trender riri pa number 2. Ndiri kuona richipinda pa number 1 soon.

Ndobva atipakurira kamwe futi ka vhidhiyo kanonzi Zimbabwean Queen ako kano feature Chris Martin. Aka kaivemo futi mu Top 5 Yangu kubva mubhama iri David & Goliath kari pa number 4.  Pasina kana 24 hours kanga kakutrender kari pa number 6 ku YouTube.