Holy Ten Adonhedza Imwe Mhirizhonga

Holy Ten Adonhedza Imwe Mhirizhonga

Vakomana vaviri ava Enzo Ishall na Holy Ten ngavangopinda mu ring ye boxing vazvipedze. Holy Ten nhasi abva akanda kamwe ka reply kanonzi Ko Makuitasei?. Ka voice note kacho kakazara ma bars hameno kuti Enzo anorova chi comeback here apa.

Ma notable bars arimo muka voice note aka ndeaya.

Zva Hillary vakazvitadza saka vakutamba na Guyo Zvavo.

Ratorerwa Bhebhi nemuporofita wenhema

I quit my Job for the music, I'm here for the hustle handidi zve salary.

Ko makuitasei makunyadzisa chechi makunyadzisa Roma.

Apo pabatwa munhu kwiyo haapukunyuke.Izvezvi Enzo ari kuto trender mumastreets. Vanhu vari kutaura zvakawanda wanda.