Ndakamirira Kupera Sugar Kwevamwe Vanhu So Mumastreets

Ndakamirira Kupera Sugar Kwevamwe Vanhu So Mumastreets

Kune vaye vanenge vapera sugar mumastreets. Ndinenge ndakakumirira kuimba inotambirwa vanenge vapera sugar mumastreets. Avo vamunoti ma former twelebs. Hazvisi zvekusekana hapana chisingaperi. Pane vandadoma mazita mumastreets vakaita sana Jethro etc ndakakumirirai kuvaperi.