TiGonzi Oramba Kuitiswa

TiGonzi Oramba Kuitiswa

TiGonzi ainyunyuta nezuro ari kumusha (Facebook). Akuti iye varongi vema Changamire Hip-hop Awards vaida kuti iye apefome zvebhakosi(mahara) pasina mubhadharo. Kana zviri zveshuwa pakaipa zvakangonakawo kuti varongi vezvinhu zvakadai vabhadharewo ma artists ese anenge achipefoma. Hameno ndamirira kunzwawo kuti varongi vema Awards aya vachatii nazvo. 

I refused to perfom at the so called Changamire Hip Hop Awards for free,hanzi we dont pay for awards perfomances.I hope...

Posted by Ti Gonzi on Wednesday, April 6, 2022

​​​