Twirra Ikuvharira Vanhu Panze

Twirra Ikuvharira Vanhu Panze

Nhasi Twirra ikuvharira vanhu panze yakaipirwa. Ndatombofunga kuti ma1 atanga kaa pandaona ichipa chimwe chi error message so masikati. Ndapindwa nechando check screenshot riri pazasi apa. Riri kuratidza zvanga zvichibuda haa unovhunduka munhu ukazviona.

Varidzi vemastreets vakutozviziva havo kuti vanhu vakushungurudzwa nhasi nayo twirra.Vabva vapa kanotice mumastreets.