Gore randakatanga kupisa Bhinzi

From Gokwe to Glory Crossover story

Gore randakatanga kupisa Bhinzi


Right mose mauya pano muri ndururani, ko maka register kuvhota here? Kana musina itai plan murejeste or kubata @ercafrica pa Toll Free 08080219 for more info.

Anyway pane rimwe day so ndaive ne 18 years, ipapo kwaive kudhara, Zimbabwe yaitonaka zvayo, raive gore riya rekuti waiti ukatenga chingwa che 70 cents waipiwa nemabhisvo for free. Ndaiva zvangu ku bhora ku practice. Saka ndaibva hangu ndatonanga kudhen kwedu nekaroad kaive nemazibvokocho soo. Ndiri muroad paya ndakabva ndatanga kutoridza favourite music.

Chiriporipotyo ndakabva ndaona  chitsvitsikidzvororo, chaive chitsvengwe, makangwamwena, chinzvororidodo chaicho. Aive mwanasikana wepa next door wandanga ndanakidzwa naye, yaive type iya yekuti ukatarisa unongoti eeeeeeee uyu ndiye mwana. There was something about her, padhen pavo vaive vanhu vemari mari and ndaiti ndikadongorera pa Durawall yavo ndaingonzwa munhuwi hwe perfume and all that asi ghetto rese richinhuwa ma sewages.

I think vaito sprayer yard yavo yese ne perfume everyday, that was how rich they were. Her name was Tadiwa and she was a beauty ndakava ndangomuti hangu hie ndobva ndaenderera mberi ne rwendo rwangu. One day manje ndaitodziya mushana ndobva arasa poo kuside reku Durawall redu. Poo iya yaive mugaba re Camphor cream, haaa ma days iwawo mvura yaigona kuenda for the whole year apa ma bin asingaraswe.

 “Tadiwa ko why ukupotsera porridge rine dovi ku yard yedu” Ndakadero hangu apo ndaitokatarira srs. Kuti ati harisi bota redovi aitonyara, kuti ataure zvaive mugaba aitonyara futi. Kakabva katondivhara paya “Sry hako, ndaisirwa porridge ini ndisiri kurida, ndokumbirawo ka kuti ungokanda next door.” Ndakabva ndatotora gaba riya apa raitopisa kunge mune mvura ino boiler, ndakadzoka ndikawana kari pa Durawall haaa mwana aingonyara shame. 

“Thanks a lot Dereck, so can I see you later if you don’t mind” Haaaa boys, ipapo ndakabva ndatosekerera sa slay queen vakangerwa latest iphone. Ma male instincts aya ekutya ma bby akamboda kundituma kuti handipo but ndakangoshinga ndobva ndatomuti “you can come over tomorrow around ten o’clock” ko ndaiziva kaa kuti munhu wese anenge aenda kuchurch. 

Ndakatanga kugaya plan yekusaenda kuchurch paya, ndakamboda kunyebedzera kurwara but manje moms yaive neskiri yekuti ukarwara waitanga wadanirwa Pastor so ndakatoona kuti service yese yaitozoitirwa  padhen pangu. Haaa ipapo ndakaita plan dza Mcgyver chaidzo. Ndakatora bhuku rangu re Statistics ndobva ndatanga kutoita serious nesvomhu.

Moms yakapinda ikaona ndakarova mazi serious chaiwo. Yakangoti ndakuenda kuchurch ndobva ndati bhooo. Vachingobuda chete ndakabva ndajamba jamba mudenga nekufara. Ndakabva ndatanga kutorova ka happy dance kangu paya. Vachingobuda ndakabva ndatogeza geza neku cleaner room yangu and waited for her. Time dzichingokwana ndakabva ndatoenda pa window reku gate ndakatarisa.

Ndakanzwa kuti guju guju guju pa gate hana ikarova, mwana akabva atopinda paya. Achisvika mu dhen takabva tananga ku sitting room hedu. We started talking for hours paya. Ma sports ekuti ndi convince munhu kuti tiende ku room kwangu ndiwo aive onetsa manje mwana angu ongo tura befu zviya zvinoitwa nevasikana kana vachida kuita ka attitude kekukuudza indirectly kuti uri slow or ukuita chibharanzi kkkkkkk.

Ndakamboyedza but iii ndaitya kubuda pachena. Ndakazongoti, “Haude kuona room yangu here?” ndikanzwa koti “I’ve been waiting for you to ask” Takabva taenda ku room paya, ndobva tagara pa bed tichitoona ka movie. Ndakabva ndarangarira poto ye bhinzi yanga iri pa stove yanga yasiiwa na moms vangu avo vaive Chihera, ndakamuudza kuti ndikudzoka and she sighed again zviya zvekuti unotoona kuti apa ndakuita chitsaga. Ndakava ndangoti regai zvitsve ndobva tatoenderera mberi kuona movie ndakamu hugger hangu. Iwowo ndiwo musi wandakapisa bhinzi dzaifanirwa kuzobikwa manheru.

Follow Me On Twitter @UncleJimmy_diva