Masai Sai eEconet Obheuka

Masai Sai eEconet Obheuka

Masai sai eEconet akurwara nhasi haasi kunzwa mushe. Zvekuti nhasi mumastreets mune runyararo.

Iyo Econet yatumira ka message masikati vachiita acknowledge dambudziko riri kuitika kumasai sai ayo. Tinovimba kuti vachakurumidza kuzvigadzirisa.