Top 5 Yangu Mubhama Its Not Me, Its You Ra Kae Chaps

Top 5 Yangu Mubhama Its Not Me, Its You Ra Kae Chaps

Kae Chaps akadonhedza bhama rake Its Not Me, Its You rinzwei apa. Riri ku feature vaimbi vakawanda wanda ana Nutty O, Gemma, Ti Gonzi etc. Apa ndakumbotaura Top 5 yangu kubva mubhama iri.

1) I Don't Wanna See You Again  aka kanenge kachifamba zvinyoro nyoro muimbi Kae Chaps achiflowa achitiratidza kusimba kwakaita ma vocals ake.

2) Let Me Down kamwe ka International stuff kakaipa kakurumidza kupera ndichida kunzwa more. Kano feature uyu anonzi Killz. 

3) Peace Of Mind aka ka masterpiece kachi feature sisi Gemma Griffiths. Ndo International stuff iyi kakupisa. 

4) Vana Vangu aka kano feature Mutsvene Gumi (Holy Ten) kari bho hakarwadze kunzwa. 

5) Pasi ichi chakapenga chino feature Nutty O. Chese chi feature Nutty O chinenge chichipisa. Aka kakurumidza kupera ndichiri kuda kunzwa more.