Zvitima Zvema Bhavhidha (Jan-Dec)

Zvitima Zvema Bhavhidha (Jan-Dec)

Ku Twirra(Twitter) kunonetsa kuona ma birthdays evanhu.Kwasiyana neku village(Facebook) kwekuti unotopihwa ka notification kekuti nhingi na nhingi ane birthday nhasi.

So malinks ari pazasi apa zvitima zvema birthdays from January to December. Munhu kana wanga usina kumakisa Register unobaya link riri pane mwedzi wako wawakazvarwa wonosiya date racho mu comment section yepa Tweet yacho.

 

January Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1080785304343232512?s=20

 

February Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1089841437368377344?s=20

 

March Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1099189030485442560?s=20

 

April Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1108655048630910976?s=20

 

May Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1119853869633241088?s=20

 

June Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1126417882567663618?s=20

 

July Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1134741732137099265?s=20

 

August Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1147085803451035648?s=20

 

September Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1160427346995929089?s=20

 

October Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1169297054541242369?s=20

 

November Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1181085407368400897?s=20

 

December Link: https://twitter.com/tudzaa/status/1190145475648872448?s=20

 

Zviri kuitirwei ? 

1)Kuti vanga vasina kuona zvitima izvi vazvione.

2) It's nice kuti unziwo happy birthday na someone pazuva rako rawakazvarwa so ukamakisa register someone will wish you happy bhavhidha.